Adómentes lesz az online szerencsejáték nyereménye – a magánszemélyeknek

Az Országgyűlés megkezdte az egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló T/10858. számú törvényjavaslat tárgyalását. A kormány által benyújtott javaslat a távszerencsejáték-szervezési tevékenységet nem-liberalizált modellben szabályozza, amely alapján az állami szerencsejáték-szervező és a törvényben meghatározott állami szervezői kör „alanyi jogon”, az egyéb szervezők pedig koncessziós pályázat és koncessziós szerződés esetén lesznek jogosultak e tevékenység végzésére. A javaslat indokolása szerint a módosítás célja a legális távszerencsejáték-szervezés törvényi feltételeinek megteremtése és emellett az illegális szervezők elleni fellépés érdekében az internetes blokkolás szabályainak törvényi rögzítése.

A távszerencsejáték-szervezés javasolt fogalma szerint a távszerencsejáték keretében sportfogadás (agár- és lóversenyre, valamint sportmérkőzésre vagy sporteseményre történő fogadás), kártyajáték és a kaszinójáték is szervezhető. A távszerencsejáték körébe tartozik az internetes forma („online szerencsejáték”) mellett egyéb, hírközlési eszköz és rendszer útján végzett szervezés is.

A törvény elfogadása után távszerencsejáték-szervezést legalább 200 millió forint jegyzett tőkével rendelkező
– 100 százalékban a Magyar Állam tulajdonában lévő, szerencsejáték-szervező tevékenység rendszeres folytatására létrehozott gazdálkodó szervezet (állami játékszervező), továbbá az állami játékszervező kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve az állam többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezet, vagy
– e tevékenység gyakorlásának jogával koncessziós szerződés alapján rendelkező társaság végezheti majd.

A koncesszió időtartama legfeljebb 5 év lesz. A koncessziós díj jogszabályi minimumát a tárgyévre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény határozza meg, de a koncessziós szerződésben a felek a jogszabályi minimumot meghaladó mértékű koncessziós díjban is megállapodhatnak, amelyet évente valorizálni kell oly módon, hogy a tárgyévi koncessziós díjat a koncessziós díj megfizetését megelőző évi, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindexszel megnövelve kell kiszámítani. A koncessziós díjat a tárgyév február hó 15-éig kell megfizetni. Ha a koncessziós időtartam év közben kezdődik meg vagy fejeződik be, az adott évre a koncessziós díj időarányos részét kell megfizetni.

A távszerencsejáték-szervezést az állami adóhatóság engedélyezi, amelyhez a szervezőnek igazolnia kell a távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszere törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelését. Az engedély érvényességi időtartama alatt a szervező folyamatosan köteles biztosítani a szerverhez a távoli hozzáférés lehetőségét az állami adóhatóság részére.

Az állami adóhatóság annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak, amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele tiltott szerencsejáték szervezést valósít meg, elrendeli az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, és 100 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújthatja azt az elektronikus hírközlési szolgáltatót, amely az ezzel összefüggő kötelezettségének nem tesz eleget.

Játékos kizárólag 18 éven felüli természetes személy lehet, akit a szervezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése során rögzített adatokkal nyilvántartásba kell vennie. A szervezőnek a távszerencsejáték szervezői tevékenységéről az állami adóhatóságoz kéthetente, a tárgyidőszakot tartalmazó hónap 15. és utolsó naptári napján, elektronikus úton adatszolgáltatást kell teljesítenie, továbbá a távszerencsejátékkal kapcsolatos adatokat az adat keletkezésétől számított hat évig kell megőriznie.

A távszerencsejáték kétheti gyakorisággal teljesítendő játékadója a tárgyidőszakban befizetett tétek és kifizetett nyeremények különbözeteként meghatározott tiszta játékbevétel 20 százaléka. Ezen kívül az állami adóhatóság felügyeleti tevékenységéért negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig felügyeleti díjat is kell majd fizetni, amely a negyedévi tiszta játékbevétel 2,5 százaléka, de legalább 100 ezer forint és legfeljebb 50 millió forint lesz. Jó hír, hogy a távszerencsejátékból származó nyeremény után a magánszemélynek nem kell majd adót fizetnie.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?